שירותים הניתנים

מערכות גילוי אש

 • שיווק, התקנה ותיקון של מערכות גילוי אש- לפי תקן ישראלי 1220, בהתאם לדרישות הכבאות ומכון התקנים הישראלי.

 • שיווק והתקנת מערכות כיבוי שונות, כולל מערכות כיבוי אוטומטי לארונות חשמל ולחדרי מחשב- במשרדים, בבתי עסק, במפעלים.

 • שירותי תחזוקה שוטפים לכל הציוד והמערכות- מערכות גילוי אש, מטפים ומתזי מים (ספרינקלרים). כמו כן שירותי תחזוקה למוסדות ובתי עסק על בסיס שנתי.

מערכת גילוי אש.jpg

מערכות ספריקלרים / מתזי מים

 • התקנת מתזי מים בהתאם לתקנים הנדרשים (תקן 1220 חלק 11 ב'), עבור מבנים ציבוריים ועסקים.

מערכת ספרינקלרים.jpg

מערכות כיבוי אוטומטי למנדף

 • התקנת ותחזוקת מערכות כיבוי אוטומטיות בגז, שנועדו בעיקר כדי לשמור על ציוד יקר ערך. מערכות אלה מפזרות גז שחונק את החמצן, וכך משכך את הלהבות. הודות לשיטה זו, ניתן למנוע נזק הנגרם לציוד כתוצאה מהכיבוי ממים.

מערכת כיבוי אש למנדפים.jpg

מערכות כריזה

 • מערכת הכריזה המשולבת מאפשרת להשמיע בשעת אזעקה ,הודעות אזהרה ופינוי, העדיפות על התרעה צלילית בלבד ונועדה למנוע פאניקה ובלבול בעת אירוע חרום.

 • ההודעות הקוליות יעילות יותר לביצוע פינוי מאורגן.
  של המבנה בה היא מותקנת בהיות המערכת חיונית, כל רכיבי המערכת מבוקרים לרבות קווי הרמקולים, המגבר, מיקרופונים החרום, הודעות חירום, ספק הכוח ומצברי הגיבוי.

 • רכזת כריזה מיועדת להתקנה פנימית בלבד במקום המוגן מפני רטיבות.

32-1.jpg

שרותי תחזוקה שנתי

 • ביצוע בדיקות תחזוקה תקופתיות לציוד גילוי וכיבוי אש על ידי טכנאים מוסמכים.

worker-installing-smoke-detector-ceiling